Begeleiden van inkoopteams

Een inkoper besteedt gemiddeld even veel tijd aan contacten met zijn interne klanten als aan leverancierscontacten. Voor grotere inkooptrajecten is het vaak verstandig om een echt multifunctioneel team te vormen. Zulke inkoopteams bestaan meestal uit, (naast vertegenwoordigers van de interne klant en inkoop), onderwerp-experts, eindgebruikers, jurist, financiële expert, en soms een aparte projectmanager.

Stel, u gaat voor een inkooptraject een multifunctioneel team vormen. Of u heeft dat al gedaan. En dit team heeft begeleiding nodig. Mogelijk is het onderwerp nieuw, complex, of high-risk. Wellicht zijn de teamleden onervaren of nog zoekende naar de juiste aanpak, samenwerking of planning. Dan kan INKOOPCOACH u helpen om effectief en efficiënt aan de gang te gaan. 

INKOOPCOACH:
– Helpt u de juiste samenstelling van het team te vinden.
– Helpt u de kaders en de ruimte aan het team te geven.
– Begeleidt het team bij het bepalen van aanpak, planning, en taakverdeling.
– Helpt het team bij kritische momenten, cruciale fases en bij mijlpalen.
– Kan het team stap voor stap door een inkooptraject begeleiden.
– Zorgt dat benodigde kennis geïdentificeerd en gevonden wordt.
– Zorgt dat een passende werkwijze gekozen wordt (ook bij Europese aanbestedingen)
– Begeleidt u bij de aansturing van het team.
– Brengt vakkennis en knowhow in, op een manier die het team stimuleert die kennis zich eigen te maken, te gebruiken en zelf uit te bouwen.

INKOOPCOACH neemt het team bij de hand, maar neemt het werk niet over.

INKOOPCOACH is de begeleider, niet de projectleider. Op deze wijze ontwikkelen de teamleden zichzelf én gaan zij effectiever samenwerken. Ook wordt de doorlooptijd korter doordat de juiste aanpak gekozen wordt en er later minder fouten hersteld hoeven worden. Dat draagt direct bij aan het resultaat van dit inkooptraject. En levert nog meer op in alle volgende trajecten.