Begeleiden van inkopers

Heeft u als inkoper behoefte aan begeleiding of aan een klankbord? Om een uitdagend of juist een lastig inkooptraject aan te pakken? En is er niemand in uw directe omgeving die die rol in kan vullen? Heeft u op specifieke inkoopvakgebieden een ontwikkelvraagstuk?

Ontbreekt het u als manager aan tijd, expertise of capaciteit om uw inkopers professioneel verder te ontwikkelen? Of om hen te begeleiden bij concrete inkooptrajecten?

INKOOPCOACH kan u helpen, bijvoorbeeld door 1-op-1 begeleiding van inkopers. Dit kan in de vorm van 2 uurtjes om de week, maar ook intensiever.

Allereerst wordt uw specifieke behoefte aan begeleiding in kaart gebracht. Dit kan gedurende een specifiek inkooptraject zijn. Het kan zich ook richten op een specifieke vaardigheid of kennisgebied. Als er een wederzijdse match is zal een beknopt begeleidingsplan gemaakt worden. Daarin beschrijven we samen de doelstelling, de werkwijze, tijdsbesteding en budget.
En daarna gaan we aan de slag …

INKOOPCOACH richt zich op vakinhoudelijke ontwikkeling, dus op competenties, kennis en vaardigheden die u als inkopende op HBO/WO niveau nodig heeft. Zou echter blijken dat u gebaat bent bij meer diepgaande coaching ten aanzien van uw persoonlijkheid, dan zal er doorverwezen worden naar daartoe gespecialiseerde professionals. INKOOPCOACH wil u vooruit helpen, en zal u die begeleiding aanraden waar u het meeste profijt van zult hebben.